Bar Mirasole di Wang Jiayi
Via Como 14/B
22070 Appiano Gentile ( Como )